TARZUM-E-QURAN

bishmillah ir-rahman ir-rahim
para-17 sure-haj ayat no.30 se 34 tak.
baat yah hai,aur jo allah ki hurmto ki tajim kare,to wah uske liye behtareen hai,uske rab ke nazdik.aur tumhre liye bey jaban chhawpai halal kiye(tum unhe jabah karke kha sakte ho)siwa unke jinki manahi tum par pad hi ja chuki hai(jo janwar tumhare liye haram karar diye ja chuke hai,unhe khana zayaz nahi)isliye buto ki bndagi(pooja)se dur raho aur jhhuthi baat se bachu[30]ek allah ke hokar raho,kisi ko uska sarik na tharao aur jo allah ka sarik thaharayega goya wah ayesa hai jayese ki asman se gir pada aur parinde us ka gost uchak le jate hai ya hawa usse kisi dur jagah faikti hai[31]baat yah hai,aur jo allah ki nishaniyo ki tajim kare to yah dilo ki parhezgari ki baat hai[32]tumhare liye chawpaye mai fayeda hai(unka dudh pite ho,us par sawari karte ho)ek mukarrar muddad tak,fir unka pahuchana hai us aazad ghar(ghan-e-kaba)tak[33]aur har ummt ke liye hamne ek kurbani mukarrar farmayi taki wah allah ke diye huay bejaban chawpaye(jabah ke waqt)allah ka naam le.humara-tumhara mabud ek hi hai isliye uske darbar mai apne gardan jhhukao(uski ibadad karo)aur aye mahebub! khushkhabri suna do un tawajo karne walo ko[34]ki jab unke samne allah ka jikr hota hai to unke dil darne lagte hai aur hamne unhe jo kuch de rakhkha hai,usmai se(hamri raha mai)kharch karte hai.

Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/irfansid/digitalhadith.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273