TARZUM-E-QURAN

Para-17 sure-Haj, ayat-77 se 78 tak.

Bishmillah ir-rahman ir-rahim
.
Eman walo ! ruku wa sajda karo (namaz mai) aur apne rab ki bandage karo aur nek kaam karo. Is ummid ( wa yakin) ke sath ki tumhe kamyabi mile [77] aur allah ki raha mai zehad karo jayesa ki kaneka haq hai. Usne tumhe tumhe (apne deen ki tablig ke liye) pasand kiya. Usne tum par deen ki kuch taggi nahi rakhkhi ( balki har jarurat mai tumhari madad ki. Islam ) tumhare baap Ibrahim ka deen hai. Allah ne tumhara naam musalman rakhkha hai, agli kitabe mai bhi aur is quran mai bhi taki rasul (qaymat mai) tumhari nigahaban aur (musalman hone ke) gawah ho, aur tum logo par gawahi do ki rasulo ne un tak allah ka payegam pahuchaya thha, isliye tum pabandi se namaz padhte raho, aur jakat dete raho aur allah ki rashshi ko mazbuti se thham lo. (islam par mazbuti se) kayam raho. Waha maula hai. To (allah) tumhara kitna achchha maula aur kitna achchha madadgaar hai. [78] (para-17 aur sure -haj kahtam).


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/irfansid/digitalhadith.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273