GUSHAL KA BAYAN

[1] HAZRAT-E-AYSHA-RAZIYALLAHO-TA-ALA-ANHO- Ne faramaya ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALIAM se mard ke bare main pucha gaya ki jo gilapan paye aur khawab mai napaki hona yaad na hare-Farmaya gushal kare, aur us shakhsh ke bare main pucha gaya jisse khawb ka yakin hai aur gilapan nahi pata farmaya us par gushal nahi-HAZRAT-E-UMME-SULAYEM-RAZIALLAHO-TA-ALA-ANHO- ne araz kiya kya awrat usko dekhe […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives