Kya Ham Bhool Gayain Hain

Yaha duniya darur mehan (dukh-taklifo ka ghar ) hai. Yahan aye din kahi na kahi, kuch na kuch haadesat, ghatnayein, durghatnain khatdi raheti hain. In ki bhi apni kuch na kuch wazah hoti hai. Allah paak ne duniya ki har chhez kisi na kisi kaam, fayed ek liye banayi. Khud insaan bhi apni zarorat ke […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives