ISLAM KA EK KHAS RUKN (HAJJ-E-BAYTULLAH)

Islam mai 5-araqan mai se ek rukn haj bhi hai. Namaz roze ki taraha ye bhi farz hai lekin sab par nahi shirf unhi mardu aur aurto par jinhe allah ne maal aur dawlat se navaza. Ayese logo ko zindagi mai ek baar haj karna farz hai. Agar allah ne aapko dawlat ata ki hai, […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives