MOHARRAM MAHINA AUR ASHURA

Islami saal ka pahela mahina moharram barkat aur azmat wala tarikhi mahina hai. Is mahine ki 10vi tarikh jise ashura kah jata hai, bada tarikhi din hai. Kuch aleemo kah kahena hai – chuki is din allah pak ne apne 10 nabiyon ko 10 badi kramato, inayato se nawaza thha, isliye isse ashura kaha jata […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives