Eid Ki Namaz wa Eid Ki Sunnate

Eid Ki Namaz wa Eid Ki Sunnate ईद की सुन्नतें 1. नमाज़ ए ईद से पहले सदक़ा ए फ़ित्र अदा करना । [मुस्लिम] 2. गुस्ल करना । [बैहक़ी] 3. अच्छा कपड़ा पहनना । [बैहक़ी] 4. खुशबू लगाना । [हाकिम] 5. नमाज़ ए ईद के लिये जाने से पहले ताक़ [1,3,5,7] खजूर खाना । [बुखारी] 6. […]

Zilhij (Bakraeid) Mahine Ki Kuch Ibadatein

[1] Chand raat ko 4 rakat nafil is taraha padhey ki har rakat mai, Alhamdo ke baad 25 baar kulhuwalllah sharif padhey. Allah paak pane fazl se besumaar sawab ata farmata hai. [2] 10vi tarikh tak har isha ki namaz ke baad 2 rakat namaz is tarah padhey ki har rakat mai, Sureh fateha ke […]

EID AUR BAKRAEID KABAYNA

[1] Jisne Jhhuthi kasam kha kar kisi musalman ka haq maar liye. Allah paak uske liye jahannam ko wajib aur jannat ko haram kar deta hai. [2] Jo adimi julm-jayedti kar ke kisi jimeen par kabza karega, qayamat mai allah paak uspar naraz hoga. [3] Meraz ki raat allah paak ne mujhse farmaya-apni ummat ke […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives