Haj Ke 5 Din

8 Jil Hizza – fazr ki namaz haram sharif mai padkar haj ka ayehraam bandh le aur aaj hi tawaf wa sai kar le. Ayehraam bandhne ke baad yo niyat kare – ALLAHHUMMA-INNI-URIDU-HAJJA-FAYSSIRHO-LI-WA-TAKABBL-HO-MINNI-WA-AHRAMTO-BIHI-LILLAHE-TALA. Niyat  karne ke baad talbiya (labbayek) padhle. 8 tarikh ko johar  tak mina mai pahuchna hai. Ab chuki bhid bahut hone lagi […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives