Quran Ki Baatein

[1] To aye mehebub! tumhare rab ki kasam wah musalmaan na hoge jab tak apne apas ki jhagde mai tumhe hakim na banaye. (para,5 sureh,An-nisha, ayet,65)

[2] Aye jinn aur inasano ke geroh! Kiya tumhare paas tumhi mein se rasool nahi aaye thaey, joh tumhe ‘meri’ aayat sunate aur is din se darate ? Wah kaehenge ,’kyo nahi!! (rasool toh aaye thaey) Hum khud hi apne khilaf gawah hai.’In logo ko duniya ki zindgi ne dhoke mein dal rakha thha. (Surah 6 Ayat 130)

[3] Aey Emaan Walon ! Tum Per Rozey Farz Kar Diye Gaye Hain, Jis Tarhan Tum Se Pehle Logon Per Farz Kiye Gaye Thhe Ta Ke Tumhare Ander Taqwa Paida Ho.

[4] Yakinan hi un logo ne kufr kiya jinho ne kaha ki – Allah, mariyam ka beta masih hi hai. Halaki masih ne khud hi kaha thha – Aye bani islayil! (tum sab) Allah ke (hi) ibadad karo jo mera rab bhi hai aur tumhara rab bhi. Beshak! jo koi Allah ke sath (kisi ko) shariq karega (yani sajhdaar banayega), us par Allah ne jannat Haram kar di hai. Aur uska thikana aag (jahannam) hai. Aur zalimo ka koi madadgaar (sahayak) nahi. (Para:6, Sureh: Al-mayed, Ayet:72)

[5] Aur jis kisi ne achchha kaam kiya chahe mard ho ya awrat aur wah iman wala ho. to ayese log jannat mai dakhil hoge. (aur) waha unheb-e-hisab diya jayega. (Para:24, Sureh:All-momin, Ayet: 40)

[6] Aur kya inhone nahi dekha ki ham khusk (banzar) zamin ki or pani pahuchante hain fir usse kheti payeda karte hai jismai se unke chawpaye bhi khate hai aur we bhi. To kya unhe kuch sujhta nahi. (para,21 sureh,As-sazad, ayet,27)

[7] Aur kya jisne asmano aur zamino ko payeda kiya iski takat nahi rakhta ki in jayese ko (fir se) payeda kar de, kyon nahi! Jab ki waha bada payeda karne wala aur elm wala hai. Wah to jab kisi chez ka irada karta hai, to uska kaam bas yah hai ki usse kah de “ho ja” aur wah ho jati hai. So paak (mahima wan) hai wah jiske hath mai har chez ka pura adhikar hai. Aur ussi ki or palatna hogo. (para,23 sure,yaa-seen ayet,81-83)


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/irfansid/digitalhadith.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273