PYARE NABI KI PYARI BATE

PAYARE NABI KI PAYARI BATE.

[1] jab nek aur kabil log tumhare kakim ho, tumhare maaldar faiyaz aur sakhi ho, tumhare apne mamlat apshi salah-mashawre se taye ho jate ho to fir tumhare liye jamin ki pith uske pet se behatar hai (jindagi achchi hai) aur jab tumahare sab se kahrab log tum par hukumat karne lage, maaldar kanjush wa bakhil to jaye (nek kaamo mai apni dawlat kharch na kare) aur tumhare kaam awrato ki salaha se taye hone lage to fir ayesa waqt mai jamin ka pet uski pith se pehetar hai (maut jinadagi se behetar hai). [TIRMIJI]

[2] jo awrat khusbu laga kar logo ke pass se gujre yah shochkar ki logo ko uski khusbo pahuche (ki kayesi krim ya pawdar rakha hai) to ayesi awrat badkaar (janiya) hai.

[3] Mujhe lanat karne wala nahi balki rahem karne wala bana kar bheja gaya hai.

[4] Jo log apne chhoto par rahem aur bade ki izzat nahi karte, wah ham mai se nahi.

[5]( Hamne duniyawi dhan-dawlat nahi jama kar rakhi hai, agar kuch bhi to) hamara koi warish nahi balki hamara chhoda maal sadka hai. [BUKHARI SHARIF]

[6] Jo aadmi bechne-kharidne aur takaza, washuli karne mai narmi se pesh ayega, allah pak us par raham farmayega. [BUKHARI SHARIF]

[7] Achchhi baat bulna bhi ek sadka hai. [BUKHARI SHARIF]

[8] Dua momin ka hathiyar. Deen ka sutun, aasman wa Zamin ka nor hai.

[9] Tum allah se dua mangne mai kotahi na karo kyonki dua karte rahane ki halat mai koi aadmi kisi naaghani aafat halaak nahi ho sakta.

[10] Dua ke alawa koi chheg takdir kef aisle ko tal nahi sakti aur neki ke alawa koi chheg umar ko bade nahi sakti.