PYARE NABI KI PYARI BATE

PAYERE NABI KI PAYRI BAATE.

[1] Jab log ek jagaha hokar allah ka jikar karte hai to farishte unhe akar gher lete hai aur allah ki rahemat un par saya karleti hai aur allah pak unka bakhan apne pass wale (farishto)se karte hai.[MUSLIM SHARIF]

[2] Jab tum zannat ke bago se hokar guzarne lago to kuch hashil kar liya karo. Sahaba ne pucha ya- rasul allah! Zannat ke bag kyon hai? Apne farmaya-jikr ki mahefile zannat ke bag hai. [TIRMIZI]

[3] Jo adimi bazaar gaya aur waha “LAILAHA- ILLALLAHO-WADAHO-LA-SHARIKA-LAHO, LAHOL-MULKO-WA-LAHOL-HAMDO- YUHI-WA –YOUMITO- WA-HUWA-ALA-QULLE-SAYEN-QADIR” pade to allah pak uske liye ek lakh nekiya likhta hai, ek lakh gunaha mita deta hai aur ek lakh darga baland farma deta hai. [TIRMIZI]

[4] Jo adimi fazar ki namaz jamat se adaa karne ke baad wahi baythhe-baythhe allah ka jikar karta rahe yaha tak ki din nikar aye. Fir 2-rakat namaz (ishrak ki namaz) adaa kare to us-se ek pure haz wa umra ka sawab milege. [TIRMIZI]

[5] Jiske pass meri baat chale aur waha mujh par darud na bheje waha sabse bada bakhil hai. Sahaba ne araz kiya- ya rasul allah! Ham aap par kis tarah darud bheje? Apne farmaya-unu pada karo-ALLAHUMMA- SALLEALA-MOHAMMADIN-WA-AZWAZEHI-WA-JURIYATEHI-QAMA-SALLAITA-ALA-ALEIBRAHIMA- WA-BARIK-ALA-MOHOMMADIN-WA-AZWAJEHI-WA-JURIYATEHI-QAMA –BARAKTA-ALA-AALE-IBRAHIMA-INNAKA-HAMIDUN-MAZID. [BUKHARI SHARIF]

[6] Quran sharif ki tilawat karne walo ko ek-ek harf ke badle 10-10 nekiya milti hai. [TIRMIZI]

[7] Quran ki tilawat kiya karo, wah apne padene walo ko QAYAMAT mai bakshayega. [MUSLIM SHARIF]

[8] Apne gharo ko kabrishtan na banao (ghar mai bhi namaze bade karo) saytan un ghar se bhag jata hai jis mai SURE:BAKAR badhi jati hai. [TIRMIZI]

[9] Jo adimi har namaz ke baad ARAYTAL KURSHI pade kare us-se maut ke alawa aur koi bhi zannat mai jane se nahi rokshakta.

[10] Jo adimi rojana 100 baar “SUBHANALLAHE-WALAMDULILLAHE-WA-LAILAHA-ILLALLAH0-WALLHO-AKBAR” padhe kar us-se 10 gulam azad karane ka sawab milega. Uske amal name mai 100-nekiya likhkhi jayegi, 100-gunaha mitaye jayege aur usse din wah shaytan ki shaytani harkato se mahefuz rahega. [BUKHARI SHARIF]

[11] “LA-HAWLA-WALA-QUWATA-ILLABILLAH” zannat ke khazano mai se ek khazana hai. [TIRMIZI]