PYARE NABI KI PYARI BATE

[1] Jo kisi mayyat mai matam kare apne muuh pite, grebaan fade, waha hamme se nahi (Bukhari sharif)

[2] Jo  awrat murdu par chikh mar kar rooye ya matam kare, sar mudaye, apne kapde fade, mai usse bari ho. (mera usse koi talluk nahi) (Muslim sharif)

[3] Mayyat ko rone wale ki wazaha se azab diya jata hai (Bukhari sharif)

[4] Murde par chilla kar roona, garebaan fadna aur kisi ki nasal ko bura kahena kufar ke karib-karib hai (Gayer islamic kaam hai) (inbn-e-habban)

[5] Khushi ke waqt gane baze ki awaz aur mushibat ke waqat roone ki awaz malaun hai.

[6] Dusro ki nasl ko bura-bhala kahena aur barish ki nisbat taro (nakshkto) ki taraf karna, mayyat parr matam karna zehalat ke jamane ki nishani hai. (Ahmed)

[7] Mayyat par roona wali awart ko dozakh ke dono kinaro par line se khada kar diya jayega aur wo kutto ki tarah dozakh walo par royegi. (Tabrani)

[8] Jo awrat allah aur akhirat par emaan rakhti hai usse chahiye ki waha kisi ki maut par 3-din se jayeda soog na kare, haan apne shawhar ke intiqal par 4-mahine 10-din ka soog manaye. (Bukhari sharif)

[9] Qabar par chirag jalane, us par sazda karne, yahudiyon, nazrahiyon ki tarah Qabaro par masjid banane walo par allah ki lanat hai. (Abu-daud)

[10] Qabaro par bayethna aag ke angaro par bayethne aur kapde wa badan ke jal jane jayesa hai (Abu-daud)

[11] Ek musalman dusre musalman ka bhai hai. Na apne bhai par julm karo aur nahi usse musibat mai akela chhodo.

[12] Jab kisi ko chhik aye aur waha ALLAMDULILLAH kahe to uske jawab mai YARHMUKALLAH kaho.

[13] Jab apas mai salam karte ho to allah paak 100-rahmate nazil farmata hai. Salam karne mai pahel karne wale ko 90- aur jawab dene wale ko 10- rahemate nazil hoti hai.

[14] Farishte uske liye magfirat ki dua karte hai jo apne kisi bimar ya mushibat mai fase bhai ki khariyat malum karne jata hai.