PYARE NABI KI PYARI BATE

[1] Apne padoshi ko taklif pahuchane wala jannat main na ja shakega!

[2] Rishtedaro se (bina kisi sharayi wajaha ke) rishtedari todne wala jahannam ka haqtar hai!

[3] Jo tumhare pass hai! Uspar sabar wa sukar karo, yaha mujhe tumhare bahut badi ebadad se bhi mahebub hai!

[4] Hamaisha sach bolo, sachchayi inshan ko nek bana deti hai aur neki jannat mai pahucha deti hai!

[5] Dawlatmand! wah adimi nahi jiske pass khub maal-dawlat ho balki dawlat mand waha hai jo qayinat
karne wala ho (uske pass jo kuch ho ussi par sabar wa sukar kare).

[6] Tumhare islam ka pura hona yaha hai ki tum apne maal ki puri-puri jakat ada karo.

[7] Jo allah wa rasul par eman rakhta hai usse chahiye ki apne maal ki jakat de.

[8] Jiske pass sona-chandi ho aur waha uski jakat na de to qayamat ke din uski takhtiya banayi jayegi aur unhe jahannam ki aag mai tapaya jayega, fir farishte us garam takhti se uski peshani, bagal aur pith par dagege, qayamat ka ek din 50-hazar saal ka hoga, uske sath yahi bartao kiya jata rahega.

[9] Jahannam mai sabse pahele 3-adimi jayege, unmai se ek waha maaldar hoga jo apne maal mai se allah ka hak nahi ada karta hoga.

[10] Jo namaz to padhe lekin apne maal ki jakat na de waha momin-e-kamil nahi. Usse uska amal kaam na dega.

[11] Asli bakhil waha hai jiske samne mera jikar kiya jaya aur waha mujh par darod na bheje.