PANI PINE KA BAYAN

PANI PINE KA BAYAN

Pani bishmilla padkar dahine hathh se piye, baye hathh se pani shaytan ka kaam hai aur 3-saas mai piye har martaba bartan ke muh se hatkar saas le. PAHELE AUR DUSRI MARTABA EK-EK GHHUT PIYE AUR TISRI SAAS MAI JITNA CHAHE PI DALE. khade hokar pani hargiz na piye. HADITH SHARIF MAI HAI KI JO SAKHSH BHUL KE YAESA KAR DALE WAH (KAYE) KAR DE. AUR APNI KO CHUSH KAR PIYE GAT-GAT BADE GHHUT NA PIYE JAB PI CHUKE HO TO ALHAMDU-LILLAHA KAHE. Pini ke baad gilash wagayera ka bacha pani pina mana hai issi tarah lohe ke loti se pani pina mana hai magar jabki dekh liya ho ki unmai koi cheg nahi hai to harz nahi.