NAMAZ KI AHMIYAT

NAMAZ KI AHMIYAT.

[1] Namaz ki pabandi karne se roji mai barkat hoti hai.

[2] Namaz ki barkat se namazi kabar mai raoshni hoti hai.

[3] Namaz ke bagayer koi aur neki Qabul nahi hoti hai.

[4] Allah ko khush karne ke liye Namaz sab se behetareen walila hai.

[5] Namaz inshan ko behaai aur buri bato se bachati hai.

[6] Namaz padene wale ke sare kaam bade achchhe dhang se pure ho jate hai.

[7] Namaz ZANNAT ki kunji hai.

[8] Namaz momin ki meraz hai.

[9] Namaz deen ki buniyad hai.

[10] Namaz Qayamat ke din namazi se sar par saya karegi.

[11] Namaz ki barkat se namazi kabar mai munkar-nakeer ke sawal ke sawalo ke jawab aasani se dege.

[12] Namaz momin ke dil ka nor hai.