NAMAZ KE MASLE

[1] Namaz ki har rakat mai sure : fateha puri padhna wajib hai. Agar ek lafz bhi bhul jaye to sazda sahho karna padega.

[2] Sure : fateha (alhamdo sharif) ke baad surat milana wajib hai. Koi surat padhe ya 3-chhoti ya 1-badi ayet. Itna to padna jarori hai. Lambi surate ya kai ayete bhi padh shakte hai.

[3] Fazar ki pahele 2-rakato mai alhamdo sharif ke baad surat milana wajib hai.

[4] Vitar, sunnat aur nafil ki har-har rakat mai alhmdo sharif ke baad surat milana wajib hai.

[5] Agar koi adimi surat Milan bhul gaya ya sure : fateha padna hi bhul gaya to sazda sahho kar lene se namaz ho jayegi.

[6] Pahele sure : fateha padhe fir surat milaye.

[7] Zamat ke sath namaz padne wale ko surye : fateha aur dusri surate padna jayez nahi. Imaam ki awaz sunai de ya na de, khamosh khade rahena jarori hai. Imaam ki kirat muktadi ke liye kafi hai.

[8] Muktadi niyat karke sana padhe. Ayozbillah,,,,,,,bismillah,,,,,padne ki jarorat nahi. Lekin agar imaan ne kirat suro kardi to fir niyat karke jamat mai sharik ho jaye, sana na padhe.

[9] Alhmdo sharif ke baad agar koi surat suro se padhe to amen ke baad bishmillah padkar surat padna mustahsan hai. Har rakat ke suro mai bishmillah…….padna sunnat hai.

[10] Akele namaz padne wala FAZAR, MAGLIB, AUR ISHA ki farz chahe to buland awaz se padhe ya ahishta. Lekin imam ke liye to buland awaz se padna wajib hai.

[11] Imam ke liye jarori hai ki waha muktadiyon ke halat ko rakh kar namaz padhaye kyonki jamat mai kamjor, budhe aur bimaar log bhi hote hai. { MOMIN KI NAMAZ-66}