NAMAZ KE FAZAAYL


 

 

[1] Namaz Mohammed (sallallah alyahe wasallam) ki ankho ki thandak hai

[2] Dahine Hath me amaalnama milega.

[3] Rizq ki tangi ko door karti hai (rizq – roti, kapda, makaan, sawaari, ahaliya)

[4] Pulsaraat pe bijli ki tarah paar hojata hai.

[5] Qabar ke azaab se hifaazat karti hai.

[6] Bina hisaab kitaab jannat me daakhil karwati hai.

[7] ALLAH ki raza ka sabab hai.

[8] Shaitan ka muh kaala karta hai.

[9] Namaz momin ka noor hai.

[10] Jaisa Sir ka darja jism me hai waisa namaaz ka darja deen me hai.

[11] Namaz Jihaad se Afzal hai.

[12] Jannat ki kunji (key) hai.

[13] ALLAH se mangne ka Zariya hai.

Nabi (sallallah alaye wasallam) ne farmaya.

[1] jo shaks har waqt wazoo main rahega, ALLAH uski rozi kushada farmaye ga.

[2] us shaks ki hajat jald puri hoti hai jo apni hajat kisi aur ko na bataye.

[3] jis ne apni namazo ki fikar chhordi ALLAH ne uski fikar chhordi.

[4] ALLAH us shaks ko abad karta hai jo HADIS-E-NABWI sun ke dosron ko pahuchayega agar app abad hona chahate hai