NAMAZ KE FAZAAYL

SALAMWALEQUM-NAMAAZ KE FAZAAYL’
1. Namaz Mohammed (sallahe allaia wasslam) ki ankho ki thandak hai
2. Dahine Haath me amaalnama milega.
3. Rizq ki tangi ko door karti hai(rizq = roti, kapda, makaan, sawaari, ahaliya)
4. Pulsaraat pe bijli ki tarah paar hojata hai.
5. Qabr ke azaab se hifaazat karti hai.
6. Bila hisaab kitaab jannat me daakhil karwati hai.
7. ALLAH ki raza ka sabab hai.
8. Shaitan ka mu kaala karta hai.
9. Namaz momin ka noor hai.
10. Jaisa Sir ka darja jism me hai waisa namaz ka darja deen me hai.
11. Namaz Jihaad se Afzal hai.
12. Jannat ki kunji (key) hai.
13. ALLAH se mangne ka Zariya hai.
NABI SALLALLAH ALAY WA SALLAM NE FARMAYA
1: jo shakz har waqt wazoo main rahay ga, ALLAH uski rozi kushada farmaye ga.
2: us shaks ki hajat jald pori hoti hai jo apni hajat kisi aur ko na bataye.
3: jis ne apni namazo ki fikar chordi ALLAH ne uski fikar chordi.
4: ALLAH us shakz ko abad karta hai jo HADIS-E-NABWI sun ke dosron ko pohchaye..