kayamt ka din

us din ke bare mai sucho jab log hishab-kitab ke liye allah ke darbar mai khade hoge.wah din 50hazar baras ke barabar hoga.us din ki shakti mujrimo au bagiyo ke liye hai mushibat mai giraftar admi ka din lamba hota hai,kate nahi katta.likin wah din momino ke liye halka hoga.shirf halka hi nahi balki farz namazo ki tarah uski akha ki dhandak ban jayega.(mishkaat sharif).