ISLAMI HUKUK

Hadith sharif mai hai ek musalman ke dusre muslman par 6-hukuk bayan huwe hai. (1) Jab apas mai mile to salam kare (2) Dawat Kabul kare (3) Jarorat mand ki madad kare (4) Chhik ka jawab de (5) Bimar ki tabiyat puchne jaye (6) Zanaze mai shirkat kare.

PAHELA HAK : Salam karna aur salam ka jawab dena. Allah ke rasul ne salam ko khub-khub riwaz dene ki takid dene ki hidayad farmate huwe. Farmaya:  issi mohabbat badti hai isliye apas mai khub-khub salam kiya karo.

DUSRA HAK : Jab bhi hamra koi deeni bhai dawat kare to uski dawat qabul kare. Dawat qabul karna sunnat hai. Issi dawat dene wale ki diljuyi hoti hai. Talukat khush gawar hote hai.

TISRA HAK : Apne deeni bhai jarorat mand ho, kisi nek kam mai aapki madad chahe to uski madad jaror kare.

CHAWTH HAK : Jab kisi ko chhik aye aur wah ALLAMDULLILAH kahe to uske jawab mai YARHMUKLLAH jaror kahe. Chhikne wale ne allah ki hamd bayan ki isliye aap uske liye rahemat ki dua kare ki – allah tum par rahm farmaye.

PACHWA HAK : Jab koi bimar ho jaye to uski tabiyat puchne jana islami fariza hai. Bimar ke ghar-hospital jaye, uski shifayabi ke liye dua kare aur usse tassalli de.

CHHATWA HAK : Jab koi intekal kar jaye to uske zanaze mai shirkat kare, uski namaze zanaza padh, uske liye bakshish ki dua mage.

Allah ke rasul ne musalmano ko bhai- bhai karar diya isliye bhai ko apne bhai ke sath achchha bartaw karna, uski bhalai chahana jarori hai. Yahi to islami takaza hai.