IN BATO KO YAAD RAKHIYE

1= Duniya mai logo ke sardar sakhi log hote hai aur akhirat mai logo ke sardar muttaki hoge. (hazrat ali)

2= Allah ne hamai 4-chege bakshi hai [1] Badan [2] Dil [3] Dimak [4] Ruh.

3= In charo ko pak shaf rakhne ke liye [4] Pani aata kiye hai- [1] Shariyat [2] Tarikat [3]Hakikat [4] Marefat.(tafshir-e-naim)

4= Duniya main 3-tarah ke inshan hai-[1]Nafshani[2]Shaytani[3]Rahemani.

INSHAN KI JINDAGI MAI 3-MANJILE HAI.

5=[1]Paydayesh se lekar maut tak ki jindagi [2]Barzakh ki jindagi (marne ke baad se suur phoke jane tak ki kabar ki jindagi) [3]Akhirat ki jindagi (suur phoke jane ke bad se abad tak ki jindagi).

6=Takwa do tarah ka hota hai- [1]Shariyat ka takwa jitna hoshake allah se darte rahena. [2]Tarikat ka takwa allah se darna jayesa ki darne ka hak hai.

7=Jamin ki masjid allah ka ghar hai.

8=Jo log ghar se wazo karke masjid jate hai wo allah ke mehaman hote hai. (tafshir-e-naim).