HADITH-E-NABI

Hazrat abuhurayra ka bayan hai- allah ke rasul ka farman hai 3-tarah ke logo ayese hai jinki dua rad nahi ki jati balki Qabul ki jati hai. Ek to rojdar, jab roja iftar karte wqat dua mage, dusra-insaaf se kaam lene wala hakim aur tisra-majlom insane (jise sataya gaya ho).