TARZUM-E-QURAN

Para-17 sure-Haj, ayat-77 se 78 tak. Bishmillah ir-rahman ir-rahim.Eman walo ! ruku wa sajda karo (namaz mai) aur apne rab ki bandage karo aur nek kaam karo. Is ummid ( wa yakin) ke sath ki tumhe kamyabi mile [77] aur allah ki raha mai zehad karo jayesa ki kaneka haq hai. Usne tumhe tumhe (apne […]

TARZUM-E-QURAN

bishmillah ir-rahman ir-rahim para-17 sure-haj ayat no.30 se 34 tak. baat yah hai,aur jo allah ki hurmto ki tajim kare,to wah uske liye behtareen hai,uske rab ke nazdik.aur tumhre liye bey jaban chhawpai halal kiye(tum unhe jabah karke kha sakte ho)siwa unke jinki manahi tum par pad hi ja chuki hai(jo janwar tumhare liye haram […]

TARZUM-E-QURAN

para-17 sure-haj ayat no.54 se 62 tak. bishmilla ir-rahaman ir-rahim aur kafir hamesha is(kuran,islam ke baare mai)sak mai hi rahegi yaha tak ki un par achanak kayamt(maud)aa jaye ya un par ayese din ka azab aajaye jiska anjam unke liye achcha na ho[55]baadshahat un(kayamt ke din) allah ki hi hai.wah unmai faysla kar dega jo […]

TARZUM-E-QURAN

para-17,sure-haj ayat no.70 se 77 tak bishmillah-irrahmaan-irrahim kya tumhe pata nahi jamin-aasman main jo kuch bhi hai sab allah janta hai.yah sab (chizye)ek kitab(lawhe mahfuz) mai hai.beshak,yah sab (janna)allah ke liye bahut asan hai[70]aur (kuffar wa mushrekin)allah ke siwa ayese ko pojte hai jinki koi sanad unse nahi utari (allah ne buto ki poja karne […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives