TARZUM-E-QURAN

Para-18 sure-Momenun ayet no.84  se 91 tak. Bishmillah ir-rahman ir-rahim. Aye nabi! Logo se puchho zamin wa asman aur jo kuch usmai hai, kiska maal hai? Usse kisne payda kiya aur uska malik koun hai? Agar tum jante ho [84] to jawab mai wo yahi kahege ki sab ka malik allah hai. To fir unse […]

TARZUM-E-QURAN

Para-18 sure-Momenun ayet no.92 se 104 tak. Bishmillah ir-rahman ir-rahim. (Allah) har khule chupe ka janne wala hai (shirk karne wale ke) shirk se uski jaat bahut buland hai [92] tum araz karo-aye mere rab! Agar to mujhe (wah azab) jo unhe (shirk karne wale ko) wada diya jata hai (de) [93] to aye mere […]

TARZUM-E-QURAN

Para-18 sure-Momenun ayet no.105 se 118 tak. Bishmillah ir-rahman ir-rahim. Kya duniya mai tum par meri ayete nahi padhi jati thhi, to tum unhe jhhutlate thhe [105] waha kahege-aye hamare rab! Hamare upar hamari badnasibi galib ayi aur ham gumraha log thhe [106] aye hamare palanhaar! Hame dojakh se nikal de (duniya mai jane ke […]

TARZUM-E-QURAN

para-18 sure-momenun ayat.no.17se 25 tak bishmilla ir-rahaman ir-rahim Aur hamne asman se pani utara (barsaya)ek andaze ke mutabik (jitna ki duniya walo ke liye jarori aur munashib tha) fir usse jamin mai thaheraya aur ham usse le jane par bhi kudrat rakhte hai(jayese usse barsaya,nadiyo wagayra mai thaheraya, wayse hi usse khatm bhi kar sakte […]

TARZUM-E-QURAN

para-18 sure-momenun ayat.no.1 se 16 tak bishmilla ir-rahaman ir-rahim beshak.eman wale murad ko pahuch gaye(kamyab ho gaye)[1]eman wale wah hai.jo apni namazo mai(khuda ke khawf se)girgirate hai.[2]aur jo kisi behuda baat ki taraf dhayan nahi dete[3]aur pabandi se zakat aada kiya karte hai[4]aur apni sharmgaho ki hifazat karte hai[5]magar apni bibiyo ya sharai baandiyo par […]

© 2010 - 2016 Digital Hadith by Iqbal Siddiqui | Sitemap | Archives