BAYAN

Hazrat Ibrahim adham rahematulla alaye farmate hai- Jis aadimi ka dil 3-Halato mai allah ki taraf hajir na ho to uska matlab yaha hai ki us par rahamat ka darwaza band kiya chuka hai-

1–Quran mazid ki Tilawat ke waqt.

2– Namaz padete waqt.

3– Jikr ilahi ke waqt.

Hazrat bayajid bustmi rahematulla alaye ke bare mai bayan ki jata hai ki ek din apne ek emam ke pichhe namaz aada farmai.