AMEEN AHESHTA SE KAHENE KA BAYAN

HAZRAT-E-ABU-HURAIRA RAZIALLAH-TA-ALA-ANHO- Ne kaha ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WATSHSALIM ne farmaya ki jab imam ameen kahe to tum bhi ameen kaho, isliye ki jiski ameen malayika ki ameen ki muwafik hogi to uske pichlegunah muwaf kar diye jayege (BUKHARI-MUSLIM) aur ek riwayat main ye alfaz hai ki huzur sallallaho-ta-ala-alayehi-wa-sallam ne farmaya jab imam sure:fateha ko puri kare to tum ameenĀ  kaho isliye ki jiska kahena farishto ko ameen kahene ke mutabik hoga to uske pahele ke gunah bakhsh diya jayege, yaha alfazĀ  bukhari sharif ke hai aur muslim mai bhi esike misl hai. (MISKAT SAFA-79)

Is hadith sharif se do baate khullam khulla malom hui-paheli baat yaha ki muqtadi emam ke pichhe sure:fateha na padhe isliye ke agar muqtadi ko sure:fateha padhne ka hukum hota to huzur- sallallaho-ta-ala-alayehi-wa-sallam yo farmate ki jab tum sure:fateha puri karlo to ameen kaho-malom howa ki muqtadi shirf ameen kahega aur sure:fateha padhna emam ka kaam hai.

Dusri baat yaha malom hui ki ameen ahishta kahana chahiye ki farishte hi ahishta ameen kahete hai isliye ham log unke ameen kahene ki awaz nahi sunte lihaza uchhi awaz se ameen kahna farishto ke ameen kahene ki mukhalfat karna hai-

Durr-e-mukhtar mai hai ki emam ahishta ameen kahe-jayese ki muqtadi aur akele namaz padhne wale ahishta ameen kahate hai-