ACHCHHE AUR BURE NAAM

HAZRAT-INB-E-UMAR-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHOMA- Ne kaha ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ne farmaya ki khudaya ta-aala ke nazdik tumahre namo mai behater naam Abdullah aur abdulraheman hai. (MUSLIM SHARIF)

HAZRAT-ABU-RURAIRA-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHO – Ne kaha ki huzur – ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ne farmaya ki qayamt ke din tum ko tumahre naam aur tumahre baapo ke naam se pukara jayega lihaza apne naam achchhe rakhkho. (AHEMD-ABU DAUD)

HAZRAT-ABU-WAHB-JUSMI-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHO Ne kaha ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ki nabi ke naamo par naam rakhkho. (ABU DAUD)

HAZRAT-JABIR-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHO Ne kaha ki sarakr-e-akdas-sallallaho-ta-aala-alaye-wa-sallam ne farmaya ki mere naam par naam rakhkho. (BUKHARI-MUSLIM)

HAZRAT-ABDULLAH-IBN-E-ABBAS-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHUMA- Ne kaha ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ne farmaya ki jis adimi ke 3-bete payeda ho aur wha un mai se kisi ka naam bhi muhommed na rakhkhe to waha jahil hai. (tabrani kabir)

HAZRAT-AYESHA-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHO- Ne farmaya ke nabiye karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALIM bure naam ko (achchhe naam se ) badal diya karte thhe. (TIRMIZI)

HAZRAT-IBN-E-UMAR-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHUMA- Se riwayat hai ki hazrat faroq-e-azam ki ek shahab jadi thhi jinka naam sahi nahi thha rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ne unka naam badal ke jamila rakh diya. (MUSLIM SHARIF)

KUCH JARORI BAATE

[1] Jis ka naam abdulraheman, abdulkhalik, abdulmabud, abdulkuddus, ya abdul kayyum ho usse raheman, khalik, mabud, kuddush, kayyum, kahena haram hai. Haan  agar abdulrahim, abdulkarim, abdulaziz is kism naam ho to rahim ,karim ,aur aziz kahe shakte hai.

[2] Abdul mustufa, abdulrasul, abdunnabi, naam rakhna zayaz hai. (BAHAR-E-SHARIYAT)

 

[3] Gulam mohommed, gulam ali, gulam hassin, gulam hussain , wagayera jin mai nabi sahaba ya awliya allah ke naam ki taraf gulam ki ezafat karke naam rakhkha jaye zayaz hai. Iss tarah mohommed baksh, nabi baksh, pir baksh, ali baksh, hussain baksh wagayera jis mai kisi nabi ya wali ke naam ke shath baksh ka lafz milaya jaya ho jayez hai. (BAHAR-E-SHARIYAT)

[4] Mohommed nabi, ahemd nabi, mohommed rasul, rasulallah nabi, ya nabi yozzama naam rakhna haram hai. (AHKAM-E-SHARIYAT-BAHAR-E-SHARIYAT)

[5] Nabi aur wali ki awrato aur ladkiyon ka aur saha-biya awrato ka mubark naam chhod kar aaj kal logo ne bazari awrato ke bhadak daar naam par apne ladkiyon ka naam rakhna ikhtiyar kar liya hai. AYESA NAHI KARNA CHAHIYE.