AAKIKA

]HAZRAT SALMAN IBN-E-AMIR JABBI-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHO-ne kaha ke maine huzur- ALAYHISHSALATU-WAS-SALAM ko farmate huwe suna ki ladke ke payeda hone ke shath aakika hai lihaza uski taraf se janwar jabah karo. (BUKHARI SHARIF)
HAZRAT IBN-E-ABBAS-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHUMA- se riwayat hai ki rasul-e-karim ALAYHISHSALATU-WATSHSALMI ne hazrat imam-e-hassan wa imam-e-hussain raziallaho-ta-aala-anhuma ka aakika 1-1 mede se kiya (abu-daud) aur imam nasai ki riwayat mai 2-2-mede se kiya.
HAZRAT AMR-IBN-E-SUAYEB-RAZIALLAHO-TA-AALA-ANHUMA- apne baap se aur waha apne dada (hazrat Abdullah) se riwayat karte hai unho ne kaha ki huzur-ALAYHISHSALATU-WATSHSALM ne farmaya ki jis adimi ke koi awlad payeda hui fir usne uski taraf se janwar halal karna chaha to waha ladke ki tarah se 2-bakriya aur ladki ki taraf se ek bakri halal kare. (ABU-DAUD)
KUCH JARORI BATE

[1] akika ke liye 7-wadin behetar hai aur 7-we din na kar sake to jab chehe kar sakta hai sunnat ada ho jayegi.
[2] ladke ke aakike mai bakra aur ladki ke aakike mai bakri halal ki jaye yahi ladke mai nar aur ladki mai mada munashib hai. Lekin agar ladke ke aakike mai bakri aur ladki ke aakike mai bakra jabaha kiya jab bhi harz nahi. (BAHAR-E-SHARIYAT)
[3] kurbani ki tarah aakika mai bhi bakra aur bakri ki umar ek saal hona jarori hai. (BAHAR-E-SHARIYAT)
[4] jahilo mai jo mashhor hai ki aakika ka gusht bachchhe ke maa,baap, dada, dadi aur nana, nani na khaye yaha galat hai. Is ka koi sabut nahi. (BAHAR-E-SHARIYAT)